Skip to content

Nga Karakia

November 9, 2012

What are karakia?

Karakia are prayers or incantations. They are generally used to ensure a favourable outcome to important events and undertakings such as tangihanga (the ritual of farewell to our deceased), hui (meetings), unveilings etc., however they can cover every aspect of life.

Karakia Timatanga – To open a meeting

He hōnore, he korōria ki te Atua
He maungārongo ki te whenua
He whakaaro pai ki ngā tāngata katoa
Hangā e te Atua he ngākau hou
Ki roto, ki tēnā, ki tēnā o mātou
Whakatōngia to wairua tapu
Hei awhina, hei tohutohu i a mātou
Hei ako hoki i ngā mahi mō tēnei rā

Amine

Honour and glory to God
Peace on Earth
Goodwill to all people
Lord, develop a new heart
Inside all of us
Instil in us your sacred spirit
Help us, guide us
In all the things we need to learn today
Amen

Whakataka te hau ki te uru
Whakataka te hau ki te tonga
Kia mākinakina ki uta
Kia mātaratara ki tai
E hī ake ana te atakura
He tio, he huka, he hau hū
Tīhei mauri ora!

Cease the winds from the west
Cease the winds from the south
Let the breeze blow over the land
Let the breeze blow over the ocean
Let the red-tipped dawn come with a sharpened air.
A touch of frost, a promise of a glorious day.

E te Atua
Tēnā koe mō ngā painga
O tēnei rā
Āmine

O Lord
Thank you for the blessings
Of this day
Amen

He Hōnore
He korōria ki te Atua
He maungārongo ki te whenua
He whakaaro pai ki ngā tangata katoa
Āmine

Honour
And glory to God
Peace on Earth
And goodwill to man
Amen

Kia tau, ki a tatou katoa
Te Atawhai o tō tatou Ariki
A Īhu Karaiti
Te aroha o te Atua
Me te whiwhingātahitanga
Ki te Wairua Tapu
Āke, ake, ake
Āmine

Bestow on us all
The grace of our Lord
Jesus Christ
The love of God
And the fellowship
Of the Holy Spirit
Now and forever more
Amen

Karakia a Te Atua (The Lord’s Prayer)

E to mātou matua i te rangi
Kia tapu tōu ingoa
Kia tae mai tōu rangatiratanga
Kia meatia tau e pai ai
Ki runga ki te whenua
Kia rite anō ki tō te rangi
Hōmai ki a mātou āianei
He taro mā mātou mō tēnei rā
Murua o mātou hara
Me mātou hoki e muru nei
I o te hunga e hara ana
Ki a mātou
Aua hoki mātou e kawea kia whakawaia
Engari whakaorangia mātou i te kino
Nāu hoki te rangatiratanga te kaha me te korōria
Āke, ake ake
Āmine

Our Father which art in Heaven
Hallowed by Thy name
Thy Kingdom come
Thy will be done
In Earth
As it is in Heaven
Give us this day
Our daily bread
Forgive us our trespasses
As we forgive
Those who trespass
Against us
Lead us not into temptation
But deliver us from Evil
The strength and the glory
Forever and ever
Amen

Tukua te wairua kia rere ki ngā taumata
Hai ārahi i ā tātou mahi
Me tā tātou whai i ngā tikanga a rātou mā
Kia mau kia ita
Kia kore ai e ngaro
Kia pupuri
Kia whakamaua
Kia tina! TINA! Hui e! TĀIKI E!

Allow one’s spirit to exercise its potential
To guide us in our work as well as in our pursuit of our ancestral traditions
Take hold and preserve it
Ensure it is never lost
Hold fast.
Secure it.
Draw together! Affirm!

Karakia Whakamutunga – To close a meeting

Kia tau ki a tātou katoa
Te atawhai o tō tātou Ariki, a Ihu Karaiti
Me te aroha o te Atua
Me te whiwhingatahitanga
Ki te wairua tapu
Ake, ake, ake

Amine

May the grace of the Lord Jesus Christ,
and the love of God,
and the fellowship of the Holy Spirit be with you all
Forever and ever
Amen

Unuhia, unuhia
Unuhia ki te uru tapu nui
Kia wātea, kia māmā, te ngākau, te tinana, te wairua i te ara takatā
Koia rā e Rongo, whakairia ake ki runga
Kia tina! TINA! Hui e! TĀIKI E!

Draw on, draw on,
Draw on the supreme sacredness
To clear, to free the heart, the body and the spirit of mankind
Rongo, suspended high above us (i.e. in ‘heaven’)
Draw together! Affirm!

Karakia mō te kai – To bless food

E te Atua
Whakapainga ēnei kai
Hei oranga mō ō mātou tinana
Whāngaia hoki ō mātou wairua ki te taro o te ora
Ko Ihu Karaiti tō mātou Ariki
Ake, ake, ake
Amine

Lord God
Bless this food
For the goodness of our bodies
Feeding our spiritual needs also with the bread of life
Jesus Christ, our Lord
Forever and ever
Amen

Nau mai e ngā hua
o te wao
o te ngakina
o te wai tai
o te wai Māori
Nā Tane
Nā Rongo
Nā Tangaroa
Nā Maru
Ko Ranginui e tū iho nei
Ko Papatūānuku e takoto nei
Tuturu whakamaua
Kia tina! TINA! Hui e! TĀIKI E! I

Welcome the gifts of food
from the sacred forests
from the cultivated gardens
from the sea
from the fresh waters
The food of Tane
of Rongo
of Tangaroa
of Maru
I acknowledge Ranginui who is above me, Papatuanuku who lies beneath me
Let this be my commitment to all!
Draw together! Affirm!

E tō mātou Matua-i-te-Rangi
Whakapainga ēnei kai
Kua horaina i mua i a tātou
Hei oranga mō ō mātou tinana
Āmine

Our Father who art in heaven
Bless this food
Spread before us
As sustenance for our bodies
Amen

Source

Source

Advertisements

From → Resources

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: